Head_of_State_Agency
Fuad Hümbət oğlu Nağıyev

Sədr

Head_of_State_Agency
Florian Zenqstşmit

Baş müşavir

Head_of_State_Agency
Kənan Qasımov

Aparatın rəhbəri

Head_of_State_Agency
Subhan Quliyev

Sədrin müşaviri

Turizm siyasəti və strategiyası şöbəsi

Turizm sənayesi və layihələrlə iş sektoru

Təhsil və təlim sektoru

Statistika və araşdırmalar sektoru

Mədəni irs və regional turizm şöbəsi

Regional turizmin inkişafı sektoru

Mədəni irsin idarə edilməsi sektoru

İnsan resurslarının idarə edilməsi və hüquq şöbəsi

Daxili nəzarət və audit sektoru

Hüquq sektoru

Dövlət qulluğu və kadr hazırlığı sektoru

Beynəlxalq əlaqələr şöbəsi

Xarici ölkələrlə əməkdaşlıq və protokol sektoru

Beynəlxalq təşkilatlarla iş sektoru

Ümumi şöbə

Vətəndaş müraciətləri və sənədlərlə iş sektoru

İnformasiya texnologiyaları və texniki dəstək sektoru

Maliyyə və texniki təchizat şöbəsi

Maliyyə və mühasibat uçotu sektoru

Satınalma və texniki təchizat sektoru